Úspěšné ukončení projektu EXPINED

V prosinci roku 2022 jsme po 3 letech úspěšně ukončili projekt ´´Výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje EXPINED zahrnující prvky umělé inteligence´´. Cílem projektu bylo vyvinout vzdělávací nástroj, který bude za pomoci umělé inteligence schopný přizpůsobit vzdělávání na míru každému jednotlivci. Tak, aby se k účastníkovi vzdělávání nedostávaly informace, které již dávno zná, a naopak mu byly předkládány informace nové. Jako nosné téma, nad kterým probíhal potřebný sběr dat pro vývoj, jsme vybrali Informační a kybernetickou bezpečnost a to vzhledem k důležitosti, tak i na základě potřeb partnerů.

Projekt byl ukončen oponentním řízením, které proběhlo dne 3. května 2023  za účasti členů řešitelského týmu a oponentů.

Tímto jsme projekt ´´Výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje EXPINED zahrnující prvky umělé inteligence´´ finálně ukončili. Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli.