Více jak 20 Zahraničních zákazníků v EXPINIT Cloud

Dnešním dnem jsme dosáhli počtu více jak 20 aktivních zákazníků z portofolia našeho zahraničního partnera, společnosti FinanSys Solutions Ltd. Jedná se zhruba o 150 současně přistupujících uživatelů. Tito zákazníci využívají pro provoz svých finančních aplikací EXPINIT Cloud. Valná většina zákazníků přistupuje z Velké Británie, avšak někteří působí v celosvětovém měřítku. V tomto ohledu bylo nutné zajistit přístup k aplikacím z různých prostředí a zařízení bez nutnosti jejich konfigurace. Tento způsob řešení je jednou z předností EXPINIT Cloud a zároveň důvodem, proč si zákazníci a partneři volí naše řešení.  Chcete-li i Vy zjistit více o službách našeho privátního cloudu, podívejte se zde.