Zvládání stresu a zátěžových situací

Cíle kurzu:

 • Hlavním cílem kurzu je seznámit se základními pojmy kolem problematiky stresu.
 • Důraz je kladen zejm. na rozvíjení účinných strategií obrany před každodenním stresem a zátěžovými situacemi.
 • Zprostředkována jsou základní pravidla zdravé životosprávy, jakožto nutný předpoklad psychického a tělesného zdraví.
 • Přiblížen je rovněž výběr konkrétních aktivit, které slouží jako nadstavba základních pravidel zdravé životosprávy.

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem.
 • kurz odpovídá normě SCORM

Obsah kurzu:

STRES (NEJEN) NA PRACOVIŠTI A JEHO IDENTIFIKACE

 • Co je to stres?
 • Stresory v pracovním a osobním životě
 • Typické zdroje stresu ve veřejné správě
 • Možné následky dlouhodobého stresu

Cílem tohoto předmětu je vysvětlit pojem stres a s ním úzce související pojmy – např.: eustres, distres, salutor, stresor či syndrom vyhoření. Ve výkladu nejsou opomenuty ani typy stresových situací – fyzický stres, psychický stres a sociální stres. Stejně tak je pojednáno o zdrojích stresových situací, včetně těch, které jsou svojí povahou typické pro veřejnou správu. V závěru předmětu jsou představovány možné následky dlouhodobého stresu, a to konkrétně v rovině tělesné, psychické, vztahové i pracovní. Po absolvování předmětu bude zaměstnanec schopen plně vnímat hrozbu stresu na pracovišti (i mimo něj), stejně jako jej identifikovat. Bude si uvědomovat potřebu hledat účinné strategie obrany před stresem.

PŘEVRÁCENÍ HROZBY STRESU NA VÝZVU

 • Obecně k vyrovnávání se zátěží (Coping)
 • Aktivní (ofenzivní) vs. pasivní (defenzivní) přístup k vyrovnávání se zátěží
 • Duševní hygiena (Psychohygiena)
 • Základní pravidla zdravé životosprávy

Cílem tohoto předmětu je vysvětlit pojmy vztahující se k obraně před stresem – zejm. coping, duševní hygiena (psychohygiena) a životospráva. V souvislosti s vyrovnáváním se zátěží je představen aktivní (ofenzivní) vs. pasivní (defenzivní) přístup a jejich charakteristické znaky, přičemž jsou referovány rovněž potenciální prostředky „první pomoci“ v rámci aktivního jednání. Tedy konkrétně – odvrácení hrozby výzvou, zmenšení hrozby situace, změna vlastních cílů, zahájení fyzické aktivity či „očkování proti stresu“. Klíčovou součástí předmětu je výklad o základních pravidlech zdravé životosprávy. Mj. spánek, odpočinek, výživa, pohybová aktivita, správné dýchání či hospodaření s časem. Po absolvování předmětu se bude zaměstnanec lépe orientovat v pravidlech zdravé životosprávy. Bude schopen se účinněji bránit před psychickým a fyzickým vyčerpáním.

ÚVOD DO KONKRÉTNÍCH AKTIVIT SNIŽUJÍCÍCH HROZBU STRESU

 • Příklady konkrétních aktivit snižujících hrozbu stresu

Cílem tohoto předmětu je představit některé konkrétní aktivity, které fungují jako nadstavba základních pravidel zdravé životosprávy. Pouhé dodržování základních pravidel zdravé životosprávy (jakožto „nutné minimum“) totiž k plné obnově sil nemusí stačit. Výběr vyhovujících aktivit snižujících stres je tedy dalším a významným krokem k udržování duševního i tělesného zdraví v plné kondici. Po absolvování předmětu se bude zaměstnanec lépe orientovat v široké nabídce prostředků (aktivit), které slouží jako obrana proti stresu. K takovým patří například: pilates, všímavost, jóga, meditace, relaxace, rovnováha mezi osobním a pracovním životem (Work-Life Balance), optimismus, smysl pro humor a smích ad. Zaměstnanec bude rovněž znát konkrétní účinky jednotlivých aktivit, a snáze si vybere takovou z nich, která odpovídá jeho preferencím.

Lektoři

 • Mgr. Michal Kaczor

  Doktorand na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích s několikaletou praxí v neziskové organizaci na pozici odborného lektora programů primární prevence rizikového chování a vzdělávacích programů pro širokou škálu subjektů (instituce, rodiče a děti, včetně pěstounských rodin a veřejnost). Dlouhodobě se specializuje na fenomény virtuálního světa (bezpečné chování na internetu, ochrana dat a informací, sociální sítě, kyberšikana apod.) Současně tato témata aplikuje do své pedagogické praxe na JU v ČB.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: