Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy

Cíle kurzu:

 • Hlavním cílem kurzu je seznámit zaměstnance veřejné správy se základními pojmy kolem problematiky syndromu vyhoření.
 • Důraz je kladen zejm. na rozvíjení účinných strategií obrany před syndromem vyhoření.
 • Zprostředkována jsou taktéž základní pravidla zdravé životosprávy, jakožto nutný předpoklad psychického, tělesného i emočního zdraví.
 • Přiblížen je rovněž výběr konkrétních aktivit, které slouží jako nadstavba základních pravidel zdravé životosprávy.

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem.
 • kurz odpovídá normě SCORM

Obsah kurzu:

CO JE TO SYNDROM VYHOŘENÍ?

 • Obecně k syndromu vyhoření
 • Obecně ke stresu
 • Fáze syndromu vyhoření
 • Možné následky syndromu vyhoření – roviny duševní (psychická), tělesná (fyzická) a emoční

Cílem tohoto předmětu je vyložit pojem „syndrom vyhoření“ a s ním související informace. Přiblížena je též role chronického stresu v rozvoji syndromu vyhoření. Dále jsou zprostředkovány charakteristiky jednotlivých fází syndromu vyhoření, včetně jeho následků v rovině duševní, tělesné a emoční. Po absolvování předmětu budou zaměstnanci disponováni k tomu plně vnímat hrozbu syndromu vyhoření, resp. stresu na pracovišti (i mimo něj). Stejně jako jej identifikovat. Budou si uvědomovat potřebu hledat účinné strategie obrany před chronickým stresem a potenciálním rozvojem syndromu vyhoření.

JAK SE BRÁNIT PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ

 • Kdo je nejvíce ohrožen syndromem vyhoření (osobnostní charakteristiky)
 • Rizikové faktory vzniku syndromu vyhoření ve veřejné správě
 • Test syndromu vyhoření
 • Duševní hygiena (Psychohygiena)
 • Základní pravidla zdravé životosprávy

Cílem předmětu je přiblížit rizikové faktory syndromu vyhoření jednak z hlediska osobnosti zaměstnance a jednak z hlediska veřejné správy. Dále je představena duševní hygiena (čili psychohygiena) a pravidla zdravé životosprávy, jakožto zásadní činitelé pomáhající v prevenci syndromu vyhoření. Mj. spánek, odpočinek, výživa, pohybová aktivita, správné dýchání či hospodaření s časem. Po absolvování předmětu se budou zaměstnanci lépe orientovat v pravidlech zdravé životosprávy. Budou schopni se účinněji bránit před syndromem vyhoření, resp. úplným emocionálním, psychickým a fyzickým vyčerpáním.

KONKRÉTNÍ AKTIVITY SNIŽUJÍCÍ HROZBU SYNDROMU VYHOŘENÍ

 • Příklady konkrétních aktivit snižujících hrozbu syndromu vyhoření

Cílem předmětu je představit některé konkrétní aktivity, které fungují jako nadstavba základních pravidel zdravé životosprávy. Pouhé dodržování základních pravidel zdravé životosprávy (jakožto „nutné minimum“) totiž k plné obnově sil nemusí stačit. Výběr vyhovujících aktivit snižujících stres je tedy dalším a významným krokem k udržování duševního i tělesného zdraví v plné kondici. Po absolvování předmětu se bude zaměstnanec lépe orientovat v široké nabídce prostředků (aktivit), které slouží jako obrana proti stresu. K takovým patří například: pilates, všímavost, jóga, meditace, relaxace, rovnováha mezi osobním a pracovním životem (Work-Life Balance), optimismus, smysl pro humor a smích ad. Zaměstnanec bude rovněž znát konkrétní účinky jednotlivých aktivit, a snáze si vybere takovou z nich, která odpovídá jeho preferencím. Jejich hlavní schopností je snižování dlouhodobého stresu, a naopak posilování „dobrého cítění se v těle“.

Lektoři

 • Mgr. Michal Kaczor

  Doktorand na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích s několikaletou praxí v neziskové organizaci na pozici odborného lektora programů primární prevence rizikového chování a vzdělávacích programů pro širokou škálu subjektů (instituce, rodiče a děti, včetně pěstounských rodin a veřejnost). Dlouhodobě se specializuje na fenomény virtuálního světa (bezpečné chování na internetu, ochrana dat a informací, sociální sítě, kyberšikana apod.) Současně tato témata aplikuje do své pedagogické praxe na JU v ČB.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: