Opravné prostředky ve správním řízení

Kurz je akreditovány Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Cíle kurzu:

 • seznámit účastníky s opravnými systémy v právu obecně, a postavením opravných prostředků ve správním řízení,
 • dosáhnout u účastníků pochopení rozdílu mezi řádnými a mimořádnými opravnými
 • prostředky, podmínek přípustnosti jednotlivých opravných prostředků a vysvětlit postup odvolacího orgánu,
 • vytvořit předpoklady pro včasné, formálně i věcně správné úkony oprávněných úředních osob na I. stupni, zejména těch, jež se zabývají vyřizováním agendy opravných prostředků.

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem.
 • kurz odpovídá normě SCORM

Obsah kurzu:

Část I.

 • Úvod, Vady správních rozhodnutí, Opravné systémy
  • Úvod do problematiky
  • Druhy rozhodnutí
  • Právní moc
  • Vady správních rozhodnutí
  • Principy opravného řízení
  • Druhy opravných prostředků

Část II.

 • Opravné prostředky řádné (proti nepravomocným rozhodnutím)
  • Odvolání ve správním řízení
  • Rozklad
  • Odpor
  • Námitka

Část III.

 • Opravné prostředky mimořádné (proti pravomocným rozhodnutím)
  • Obnova řízení
  • Nové rozhodnutí dle § 101
  • Přezkumné řízení

Část IV.

 • Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby
  • Soudní ochrana
  • Uspokojení žalobce správním orgánem

 

Lektoři

 • JUDr. Vladimír Hort

  Lektor práva se zaměřením zejména na oblast pracovního a správního práva s lektorskou praxí více jak 15 let. Lektor MPSV a APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR) pro oblast pracovního práva, zákona o zaměstnanosti a správního řádu. Držitel Osvědčení o statutu lektora MPSV, osvědčení „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR, osvědčení Úřadu předsednictva vlády ČR „Správní řád-školitel“. Autor mnoha odborných článků a spoluautor odborné publikace: „Sociální služby I.“, vydavatel APSS, Vančurova 2904, 39001 Tábor, vydání 1, 2016. Byl členem legislativní rady MPSV pro zákon o zaměstanosti. V současné době právník Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: