Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Cíle kurzu:

 • seznámit účastníky kurzu s právní úpravou odpovědnosti zaměstnance za škodu, která v rámci pracovněprávního vztahu může být způsobena zaměstnavateli,
 • dosáhnout u účastníků kurzu pochopení rozdílu obecné odpovědnosti a zvláštní odpovědností zaměstnance,
 • vytvořit předpoklady pro předcházení vzniku škod při výkonu závislé práce.

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem,
 • kurz odpovídá normě SCORM.

 

Obsah kurzu:

Část I.

 • Úvod, obecná ustanovení.

Část II.

 • Prevence vzniku škod v pracovněprávních vztazích

Část III.

 • Obecná odpovědnost zaměstnance

Část IV.

 • Zvláštní odpovědnost zaměstnance

Část V.

 • Souhrnný závěrečný test

Lektoři

 • JUDr. Vladimír Hort

  Lektor práva se zaměřením zejména na oblast pracovního a správního práva s lektorskou praxí více jak 15 let. Lektor MPSV a APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR) pro oblast pracovního práva, zákona o zaměstnanosti a správního řádu. Držitel Osvědčení o statutu lektora MPSV, osvědčení „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR, osvědčení Úřadu předsednictva vlády ČR „Správní řád-školitel“. Autor mnoha odborných článků a spoluautor odborné publikace: „Sociální služby I.“, vydavatel APSS, Vančurova 2904, 39001 Tábor, vydání 1, 2016. Byl členem legislativní rady MPSV pro zákon o zaměstanosti. V současné době právník Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: