Obce a Nový občanský zákoník

Kurz je akreditovány Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky kurzu s instituty Nového občanského zákoníku v návaznosti na chod obcí,
 • předat přehled a získat orientaci v problematice Nového občanského zákoníku ve vztahu k činnosti obcí.
 • vytvořit předpoklady pro návazné, podrobnější studium probíraných témat.

Koncepce kurzu:

 • e-learningová forma,
 • samostatné studium v účastníkem zvoleném místě a čase,
 • podoba prezentace, která umožňuje interaktivně procházet jednotlivé části a oddíly.
 • účastník kurzu má možnost testovat své znalosti formou dílčích testů a také závěrečným, celkovým testem.
 • kurz odpovídá normě SCORM

Obsah kurzu:

1.Úvod

 • Vztah NOZ a Obecního zřízení
 • Obec a právnické osoby
 • Obec jako vlastník věci

2.Obec a věcná práva

 • Věcná práva
 • Stavba součástí pozemku
 • Právo stavby
 • Omezení vlastnického práva dle NOZ

3.Postavení obce při nálezu věci

 • úloha obce a povinnosti při nálezu věci

4.Obec a dědické právo

 • závěti s úlevami

5.Právní jednání

 • principy právního jednání
 • jednání za právnickou osobu
 • zákonné a smluvní zastoupení
 • uzavírání smluv
 • předsmluvní odpovědnost

6.Smlouvy

 • obsah smlouvy
 • čas plnění
 • splatnost faktur
 • prodlení dlužníka
 • prodlení věřitele
 • odstoupení od smlouvy

7.Nájem nebytových prostor

 • pravidla nájmu nebytových prostor

8.Obec a veřejný opatrovník

 • úloha obce a povinnosti v rámci opatrovnictví

9. Péče řádného hospodáře

 • náležitosti péče řádného hospodáře

 

Lektoři

 • Mgr. Petr Moucha

  Lektor a konzultant v oblasti práva, ochrany osobních údajů, spisových služeb a elektronických komunikací s více jak dvánactiletou lektorskou praxí. Školitel ve firemní sféře i veřejném sektoru. Své zkušenosti získal v advokacii, jako podnikový právník či řídící konzultant. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze a absolvoval studijní pobyt na Law School, De Montfort University, Leicester ve Velké Británii.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: