INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Informační bezpečnost je (nejen) v prostředí firem klíčovou problematikou, jelikož informace a informační systémy jsou kritickými aktivy každé společnosti. Pokud nejsou náležitě chráněny a jejich bezpečnost je podceňována (což se v praxi skutečně děje), zcela zákonitě se firemní know-how nachází „na tenkém ledě“.

Kurz, s ohledem na současný stav a trendy v informační bezpečnosti, důkladně a komplexně provádí frekventanta celou problematikou. Seznamuje jej se základními oblastmi ohrožení informací, včetně motivace aktérů, dále s typickými formami útoků a jejich důsledky či škodlivými programy, jejich druhy a technikami fungování. Zprostředkovává rovněž metody zajištění informační bezpečnosti, a to od organizačních opatření ve firmách, přes technická až po opatření procesní. Neopomíná ani důležitou úlohu běžného uživatele při zajišťování bezpečnosti informací, která zahrnuje především vlastní zodpovědnost, znalost bezpečnostních směrnic, politik a předpisů či znalost komunikačních kanálů.

Obsah e-learningového kurzu:

 • ÚVOD
 • PROČ INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
  • Co to jsou informace
  • Hodnota informací
  • Formy informací
 • OHROŽENÍ INFORMACÍ
  • Typické oblasti ohrožení informací & motivace aktérů
  • Typické formy útoků & možné důsledky
  • Škodlivé programy, jejich druhy a techniky fungování
 • METODY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
  • Organizační opatření
  • Technická opatření
  • Procesní opatření
 • ÚLOHA BĚŽNÉHO UŽIVATELE PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
  • Vlastní zodpovědnost
  • Znalost bezpečnostních politik, směrnic a předpisů
  • Znalost komunikačních kanálů
 • SOUČASNÁ SITUACE V ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Garanti

 • Ing. Aleš Špidla

  Specialista na problematiku kybernetické bezpečnosti. Koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a spolupracoval na věcném záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, spolugarantem a lektorem MBA programu „Management a kybernetická bezpečnost“ na vysoké škole Cevro Institut. Dlouhodobě se věnuje propagaci kybernetické a informační bezpečnosti na konferencích, seminářích a v médiích.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: