GDPR je nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Účinné bude od 25. 5. 2018.
Nařízení přináší nové povinnosti pro správce a zpracovatele osobních údajů a výrazně posiluje práva občanů v této oblasti.

Mám se o GDPR zajímat?

Rozhodně ano, ochrana osobních údajů jako základní lidské právo se týká všech občanů a pokud zpracováváte osobní údaje např. zaměstnanců, klientů či dodavatelů, pak je nezbytné se problematikou GDPR zabývat. GDPR se týká veřejného sektoru i všech podnikatelů a nehraje roli, zda jste malý živnostník či velký e-shop nebo nadnárodní banka.

Mám se na GDPR připravit?

Opět: rozhodně ano.
Nové požadavky na organizační a technická opatření vyvolaly potřebu auditů, úprav a zavedení nových procesů, upgrade či dokonce výměnu technologických systémů. Zavést nová opatření je nutné do 25. 5. 2018.

Jakou pokutu mohu dostat, když nezavedu náležitá opatření?

Nařízení myslí ochranu osobních údajů vážně. I pro velké společnosti má být nová výše pokut citelná. Místo stáváních 5 mil. Kč u fyzické osoby a 10 mil. Kč u právnické bude nově pokuta činit až 20 mil. EUR nebo 4 % z celosvětového ročního obratu společnosti.

 E-learning GDPR

Preferujete klid kanceláře? Nemáte čas na prezenční školení? Chcete si projít problematiku GDPR kdykoliv a kdekoliv?

Využijte e-learningového kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Kurz Vás provede v přehledných tematických kapitolách ochranou osobních údajů, poskytne Vám přehled o všech zásadních otázkách GDPR a seznámí Vás s kroky potřebnými k dosažení souladu s nařízením GDPR.

Obsah kurzu:

 • Co je GDPR a koho se týká
 • Slovníček základních pojmů
 • Zásady zpracování osobních údajů
 • Zákonnost zpracování osobních údajů
 • Souhlasy se zpracováním
 • Citlivé údaje
 • Práva subjektů osobních údajů
 • Správce a zpracovatel
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí
 • Sankce
 • Kroky k dosažení souladu s GDPR

Prezenční školení

Dáváte přednost školení s lektorem s možností konzultací individuálních otázek Vaší organizace?
Připravíme Vám školení s obsahem dle Vašich požadavků.
Problematikou Vás provedou zkušení lektoři – konzultanti uvedených oblastí.

Konzultační služby

Chcete mít k ruce poradce pro oblast GDPR? Využijte našich služeb.
Pro oblast GDPR disponujeme konzultanty z oblasti práva, procesních postupů, spisových služeb, ICT a vzdělávání.

Jsme systémový integrátor GDPR

Vedeme klientům projekty “Jsme v souladu s GDPR” zahrnující datové analýzy, hodnocení rizik, návrhy organizačních a technických opatření či jejich implementaci.

Garanti

 • Mgr. Eva Škorničková

  Konzultantka právní ochrany osobních údajů, členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů. Působila jako česká konzulka v Kanadě a poté 15 let vedla středoevropské právní divize nadnárodních firem Kimberly-Clark a Mondelēz, kde se mj. podílela na implementaci pravidel a procesů ochrany osobních údajů.

Lektoři

 • Mgr. Petr Moucha

  Lektor a konzultant v oblasti práva, ochrany osobních údajů, spisových služeb a elektronických komunikací s více jak dvánactiletou lektorskou praxí. Školitel ve firemní sféře i veřejném sektoru. Své zkušenosti získal v advokacii, jako podnikový právník či řídící konzultant. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze a absolvoval studijní pobyt na Law School, De Montfort University, Leicester ve Velké Británii.

Chci více informací

  Jméno:

  E-mail: *

  Telefon:

  Společnost:

  Zpráva: