Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Rádi by jsme Vám oznámili, že společnost EXPINIT s.r.o. je nově zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou zde uvedení dodavatelé, kteří splnili kvalifikaci podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady. Současně je zde možné zobrazit informativní i úřední Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.