Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále využívat SharePoint LMS.

2020, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR bude i v roce 2020 používat SharePoint LMS pro školení interních zaměstnanců a externích pracovníků. Všichni uživatelé budou mít přístup ke kompletnímu balíku vzdělávacích kurzů zahrnujících například školení v problematice informační bezpečnosti, ochrany utajovaných informací, BOZP a PO, školení řidičů či elektronický vstupní kurz pro nové zaměstnace.