HLASOVÁNÍ

Aplikace HLASOVÁNÍ umožňuje jednání malých politických orgánů samospráv.

Jednání na dálku nejen v době pandemie! Představujeme novou aplikaci HLASOVÁNÍ!

Hlasování nikdy nebylo snazší. Můžete ve svém týmu, výboru, komisi jednat a přijímat rozhodnutí kdekoliv a kdykoliv.

Unikátní aplikace platformy Microsoft Teams

Aplikace HLASOVÁNÍ umožňuje jednání malých politických orgánů samospráv – komisí a výborů v plně distanční podobě.

Platforma Microsoft Teams nabízí pořádání videokonferencí, aplikace HLASOVÁNÍ potom plnohodnotné jednání dle jednacího řádu včetně přijímání usnesení. Aplikace rozlišuje několik rolí účastníků, kteří následně disponují odpovídajícími kompetencemi.

Přesně určíte, kdo je předseda, kdo tajemník či organizátor, kdo je člen s hlasovacími právy a kdo pouhý host. Systém se postará o zbytek.


 
 
 

Jedna platforma. Jedna aplikace

Jednání na dálku nebylo nikdy snazší. Vše se odehrává v prostředí Microsoft Teams.

Příprava agendy i hlasování předem

Před samotným jednáním si můžete připravit projednávanou agendu i hlasování. V průběhu jednání pak jen jednoduše hlasování spustíte.

 
 
 
 

Pohodlné hlasování přímo v MS Teams

Během on-line jednání stačí zapnout kartu aplikace s připravenou agendou a v potřebnou chvíli HLASOVÁNÍ jednoduše spustit.
Výsledky se zobrazí okamžitě po uplynutí časového limitu přímo v aplikaci.

 
 
 
 

Přehled agendy i hlasování na jednom místě

Veškerá hlasování se archivují v aplikaci MS Teams. Je možné kdykoli zobrazit podrobné výsledky hlasování, přehled přijatých i nepřijatých usnesení či plán kompletní agendy pro dané jednání.

To je teprve začátek…

Aplikace HLASOVÁNÍ je výsledkem spolupráce společností EXPINIT a NETWORG. 

Společnost NETWORG stojí za samotným vývojem aplikace v prostředí MS Teams. Na základě společných konzultací vyvinula nejprve pilotní verzi  následným testováním zajišťuje kontinuální zlepšování konkrétních funkcionalit.


 
 
 
 

Společně pak představujeme produkt, který činí jednání a hlasování snazším za jakýchkoli podmínek.

Naše služby

Edukační a asistenční podpora vám pomůže s instalací a nastavením aplikace, ale také vám může představit platformu Microsoft Teams samotnou. V rámci názorných školení představíme funkcionality produktů Microsoft 365. Ukážeme si, jak založit schůzku či jak nastavit oprávnění pro jednotlivé účastníky. Stejně tak se podíváme na nejrůznější tipy, zajišťující nerušený průběh jednání.

Jakmile porozumíte možnostem produktů Microsoft 365, pustíme se do MS Teams a do aplikace HLASOVÁNÍ.

Krok za krokem si podrobně ukážeme, jak nastavit jednotlivé schůzky, jak připravit agendu i hlasování tak, aby v průběhu jednání již vše běželo, jak má.

Máte-li zájem o aplikaci HLASOVÁNÍ či obecně o produkty Microsoft 365, obraťte se na nás  vzdelavani@expinit.com

Plán dalšího vývoje

V úspěšném projektu se má pokračovat…

V rámci dalších fází počítáme s:

 

Máte-li zájem o aplikaci HLASOVÁNÍ či obecně o produkty Microsoft 365, obraťte se na náš servis  vzdelavani@expinit.com

Poskytujeme školení na míru Vašim potřebám. V rámci interaktivních seminářů Vám ukážeme aktuální možnosti MS Teams, a především unikátního nástroje, který umožňuje distanční jednání.

K dispozici je Vám také podpora našich IT specialistů prostřednictvím helpdesku.